Προσφερόμενες Υπηρεσίες elearning

Online Μαθήματα

Διδασκαλία μέσω διαδικτύου κάθε εβδομάδα που καλύπτουν τις διάφορες πτυχές του προγράμματος ξεκινώντας με την έννοια του Personal Finance και στην συνέχεια με τις βασικές οικονομικές έννοιες που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε.

Διαδικτυακές Διαλέξεις

Δύο διαδικτυακές διαλέξεις από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος
Καθηγητή Χρηματοοικονομικής Νικόλαο Φίλιππα.

Διδακτικό Προσωπικό

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης συντονίζει και επιβλέπει ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού Νικόλαος Φίλιππας καθώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες του προγράμματος.

Δίπλωμα Αποφοίτησης

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε τρεις (3) μήνες και θα συνοδεύεται από διαδικασία εξετάσεων και πιστοποιητικού επιμόρφωσης στο Personal Finance από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΔΙΒΙΜ).

Τα μοναδικά πλεονεκτήματα του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως, δεν απαιτεί καμία απολύτως γνώση οικονομικών / χρηματοοικονομικών όρων και αποσκοπεί να αποδομήσει τις πολύπλοκες έννοιες που ακούμε καθημερινά. Στοχεύει στην κατανόηση των ευκαιριών και των παγίδων του πολύπλοκου χρηματοπιστωτικού συστήματος το οποίο μπορεί να οδηγήσει έναν απλό πολίτη σε υπερχρέωση, αλλά και σε επενδυτικά σφάλματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν, την ψυχολογία και την ποιότητα της ζωής διαχρονικά.

Για να κατανοηθούν οι έννοιες της αποταμίευσης, της προσεκτικής κατανάλωσης, των κινδύνων των δανείων και των πιστωτικών καρτών και της προσοχής που οφείλουμε να έχουμε στην επιλογή των κατάλληλων επενδύσεων ανάλογα με τις ανάγκες μας και τον κίνδυνο.

3 μήνες
Συνολική διάρκεια προγράμματος
50
Σύνολο Διδακτικών Ωρών
Κόστος Συμμετοχής
€400 (Σημαντική εκπτωτική πολιτική 50% σε ανέργους και φοιτητές)

Ανακοινώσεις

2
Νοεμβρίου

Διαδικτυακή διάλεξη από τον Καθηγητή Χρηματοοικονομικής και Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος Ν.Φίλιππα:
"Η Ελλάδα και οι τελευταίες παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις πριν και μετά τον κορωνοϊό."