Σκοπός Elearning

Από τα τέλη του 20ου αιώνα, η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχείς χρηματοπιστωτικές και άλλες κρίσεις, οι οποίες επηρεάζουν τόσο τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών όσο και την προσωπική τους ευημερία. Οι αλλεπάλληλες χρηματοπιστωτικές κρίσεις, η κλιματική αλλαγή, η υπερχρέωση, οι επιδημιολογικές κρίσεις και οι πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις, έχουν προκαλέσει την χειροτέρευση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Επιπλέον, ένα νέο φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει τους πολίτες· ο στασιμοπληθωρισμός!


Φαίνεται λοιπόν ότι οι χρηματοπιστωτικές και άλλες κρίσεις θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Πως πρέπει λοιπόν να κινηθούμε στην νέα αυτή πραγματικότητα και πως πρέπει να διαρθρώσουμε τα χαρτοφυλάκια μας σε καταστάσεις παρόμοιες με την σημερινή;

Αυτός είναι και ο σκοπός του τέταρτου κύκλου e-learning που ανακοινώνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, αναφορικά με την Προσωπική Χρηματοοικονομική σε καταστάσεις χρηματοπιστωτικών και άλλων κρίσεων.


Εκτός από την ανάλυση της τρέχουσας εγχώριας και διεθνούς οικονομικής κατάστασης, με τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία σε παγκόσμια κλίμακα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την νέα πραγματικότητα στον χώρο των επιχειρήσεων, τους παράγοντες ESG (Environmental, Social, Governance), τις νέες κατηγορίες επενδύσεων όπως τα Funds of Funds και τα επενδυτικά προϊόντα ETFs, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα κρυπτονομίσματα και πιο συγκεκριμένα στις νέες τάσεις στο οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων όπως είναι το Metaverse, τα NFTs, το DeFi και οι δείκτες κρυπτονομισμάτων (Cryptocurrency Indices).

Η σωστή διαχείριση των χρημάτων μας είναι πλέον απαραίτητη δεξιότητα για τον 21ο αιώνα.


Ο βασικός σκοπός του Personal Finance είμαστε εμείς! Επενδύουμε λοιπόν στον εαυτό μας, στην εκπαίδευση μας και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα ενισχύσουν την προσωπική μας ενδυνάμωση.
Η βελτίωση της χρηματοοικονομικής μας υγείας και η επίτευξη της χρηματοοικονομικής μας ανεξαρτησίας, θα οδηγήσουν στην μείωση του χρηματοοικονομικού μας άγχους και σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.


Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος για τους συμμετέχοντες

• Να κατανοήσουν το σύγχρονο παγκόσμιο και εγχώριο οικονομικό περιβάλλον

• Να εξοικονομήσουν πόρους μέσω της προσεκτικής και έξυπνης κατανάλωσης, χρησιμοποιώντας πιο αποτελεσματικά τα χρήματα τους προστατεύοντας τον εαυτό τους και την περιουσία τους (Ο ρόλος της ασφάλισης)

• Να κατανοήσουν τις έννοιες της χρηματοοικονομικής υγείας, της χρηματοοικονομικής ευημερίας και του χρηματοοικονομικού άγχους

• Να προστατεύουν τα χρήματα τους ή και την περιουσία τους υιοθετώντας ασφαλείς επενδυτικές στρατηγικές, κατασκευάζοντας ένα χαρτοφυλάκιο με διεθνική και διαχρονική διασπορά του κινδύνου

• Nα κατανοήσουν τις παγίδες ενός πολύπλοκου χρηματοπιστωτικού συστήματος το οποίο έχει οδηγήσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα κράτη σε υπερχρέωση, αλλά και σε επενδυτικά σφάλματα τα οποία επηρεάζουν, την ψυχολογία και την ποιότητα της ζωής τους

• Να μάθουν να ασφαλίζουν τα πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως την οικία τους αλλά και την ίδια τους την ζωή, αφού είναι ότι πιο πολύτιμο έχουμε. Να γίνει κατανοητή η σημαντικότητα της αποταμίευσης και η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός κεφαλαίου έκτακτης ανάγκης (emergency fund)

• Να κατανοήσουν ποιος είναι ο ρόλος των συναισθημάτων (emotions) και των στερεοτύπων και πως αυτά επηρεάζουν τις επενδυτικές συμπεριφορές

• Να κατανοήσουν την σημασία της ποιότητας ζωής σε όλο το εύρος της (Wellbeing), ιδιαίτερα που σήμερα το προσδόκιμο ζωής αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια σημαντικά (Longevity)

• Να προετοιμαστούν για την νέα ψηφιακή πραγματικότητα

• Να κατανοήσουν την περίπτωση του Financial Technology (Fintech) και εκείνη του Blockchain. Ποια είναι τα χαρακτηρίστηκα τους και πως αυτά μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα μας

• Να κατανοήσουν τα κρυπτονομίσματα και ιδιαίτερα το Bitcoin, με έμφαση στα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τους κινδύνους τους και την επικινδυνότητα τους σε σχέση με κλασικές επενδύσεις.

• Να κατανοήσουν οι νέες τάσεις που υπάρχουν σήμερα στο οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων όπως η κατάταξη των χωρών με βάση τον παγκόσμιο δείκτη υιοθέτησης κρυπτονομισμάτων, οι επενδύσεις σε Crypto funds, η περίπτωση των Non-fungible token (NFTs) και η περίπτωση του Metaverse.

• Να κατανοήσουν τι είναι τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων καθώς και τα ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και πως μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά