Επιστημονική Ομάδα

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής
Τμήματος ΟΔΕ

Ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας είναι Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική Διοικητική, με έμφαση και εφαρμογή σε θέματα όπως οι Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, οι Θεσμικοί Επενδυτές, η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός. Στο παρελθόν υπήρξε δύο φορές μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Την 1η Απριλίου 2013, ανέλαβε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.) όπου και παραιτήθηκε. Το 2016 ίδρυσε το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Hellenic Financial Literacy Institute - HFLI). Το Ινστιτούτο αποτελεί τον πρώτο μη κερδοσκοπικό οργανισμό της χώρας μας με αποστολή την καταπολέμηση του Χρηματοοικονομικού Αναλφαβητισμού.

Καθηγητής Διαχείρισης Τεχνολογίας,
Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Τμήματος ΟΔΕ

Ο Δημήτριος Α. Γεωργακέλλος είναι Καθηγητής και Πρόεδρος στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και Διευθυντής του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA). Προηγουμένως, εργάσθηκε για πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ενώ διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξωτερικός σύμβουλος επιχειρήσεων. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικών Μελετών (Business Plans & Feasibility Studies), στη Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας, στη Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος και στην Επιχειρηματικότητα.

Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ο Σόλων Ανδρονής είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, στην οποία εργάζεται σήμερα στο αντικείμενο της Εταιρικής Τραπεζικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε οικονομετρικές αναλύσεις και εκτιμήσεις για μετοχές, χαρτοφυλάκια και Αμοιβαία Κεφάλαια.

Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
ΜΒΑ-ΤQM Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ο Ελευθέριος Νικολάου είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και αριστούχος απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό (M.B.A. - T.Q.M. International) του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο πρόσφατο παρελθόν, έχει εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες στους κλάδους της ενέργειας, της βιομηχανικής παραγωγής και της ιδιωτικής ασφάλισης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό, στην Χρηματοπιστωτική Ένταξη, στην Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και στα Κρυπτονομίσματα, στον Ασφαλιστικό Αλφαβητισμό, στην Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση, στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2021, ανέλαβε Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού ενώ συμμετέχει ενεργά στην εκπλήρωση του οράματος του Ινστιτούτου σχεδόν από την ίδρυσή του.